REJESTRACJApartnerzy e-integrator »

Zgodność z regulacjami prawnymi usługi Mozy

 

Usługa Mozy została zaprojektowana tak, aby wszystkie produkty były proste, automatyczne i bezpieczne. Firma szanuje prywatność Klientów i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Odbywa się to w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Information Security Management System – ISMS), gdzie kombinacja kontroli na poziomie technicznym, administracyjnym i fizycznym służy do ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami branżowymi i aktualnymi przepisami prawa. Zgodność z regulacjami to sprawa kluczowa i dlatego podejmowane są kroki, aby chronić przed potencjalnymi zagrożeniami i ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa i integralności takich danych. Dane są również chronione przed nieupoważnionym dostępem i/lub użyciem takich danych.

 

Jest oczywiste, że ochrona danych wymaga świadomości i zrozumienia jak ludzie, procesy, technologie oraz struktura organizacyjna łącznie oddziaływują tworząc kompletną kompozycję elementów i możliwych problemów. Ochrona interesów Klientów i ich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie kompleksowym programem opierającym się na poufności, dostępności i integralności systemów i danych Klienta, jest istotnym elementem polityki świadczenia usług Mozy.

Usługa Mozy spełnia następujące normy:

 

- międzynarodowe:

 

 • PCI DSS
 • ISO/IEC 27001
 • SAS70

 

- amerykańskie:

 

 • SOX
 • HIPAA
 • GLBA
 • Wszelkie stanowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych, jak np. Massachusetts 201 CMR 17

 

- europejskie:

 

 • 95/46/EC  Data Protection Directive
 • 2002/58/EC Privacy & Electronic Communications Directive
 • Umieszczone na liście SafeHarbor

 

 

Klienci korzystając z usług serwisu Mozy, pozostają w zgodzie z powyższymi regulacjami. Zasady, które kierują każdą z tych regulacji są skonstruowane tak, aby właściciel danych zachował pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi i miał gwarancję, że tylko uprawnione osoby mogą mieć do nich wgląd.

Przesłanie kopii zapasowej do centrum przechowywania danych w serwisie Mozy zapewnia pełną kontrolę nad danymi poprzez schematy autoryzacji i kodowanie w systemie. Każda kopia zapasowa jest szyfrowana jeszcze przed transmisją do centrum danych dla usług Mozy, co oznacza, że prywatne i wrażliwe dane pozostają nadal wyłącznie danymi prywatnymi. Wewnętrzne procedury kontrolne są traktowane bardzo poważnie, zwłaszcza gdy dotyczą bezpieczeństwa danych Klientów, tak aby być z zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

W Zasadach Prywatności usługi Mozy na stronie http://mozy.com/privacy/commitment można się zapoznać z informacjami, jak są chronione prywatne dane. Dlatego też usługa Mozy jest oparta o następujące zasady:

 

 • Twoje dane są Twoimi danymi, nie serwisu Mozy,
 • Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych do nikogo, ani nie sprzedajemy informacji o Tobie,
 • Nikomu nie udostępniamy Twoich danych, o ile wyraźnie nam tego nie zlecisz,
 • Nigdy nie filtrujemy Twoich danych w celu stworzenia Twojego profilu, albo celowej reklamy,
 • Zawsze możesz otrzymać z powrotem swoje dane. Nie mamy prawa do Twoich danych, kiedy rezygnujesz z usługi.

 

Aby chronić dane osobowe stosowane są ścisłe zasady bezpieczeństwa, wojskowej klasy szyfrowanie oraz światowej klasy centra danych, włączając:

 

 

 • Szyfrowanie - Dane są zawsze szyfrowane w trakcie tworzenia kopii zapasowej oraz gdy są przechowywane w naszych centrach danych,
 • Szyfrowanie SSL – ta sama technologia, która stosowana jest przez banki, zabezpiecza dane w trakcie tworzenia kopii,
 • AES/Blowfish – używając Klucz Szyfrujący Mozy używając  448-bitowy algorytm Blowfish lub tworząc własny klucz używając wojskowej klasy 256-bitowego algorytmu AES, by zabezpieczyć swoje dane podczas przechowywania danych.
 • Światowej klasy centra danych - Wszystkie centra danych stosują najwyższej klasy konstrukcyjne oraz techniczne zabezpieczenia i są certyfikowane według normy SAS70.
 • Gwarantowane przez EMC - Z ponad 13 miliardami $ zysku EMC przechowuje i chroni więcej danych firm z listy Fortune 500 niż jakakolwiek inna firma na świecie.

 

Szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa znajduje się pod adresem http://mozy.com/privacy.

 

 

 

« wszystkie aktualności

Współpraca

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ NASZYM PARTNEREM?


Chcemy pomagać  naszym Partnerom wykorzystać w pełni wszystkie zalety technologii i filozofii modelu SaaS (opr

SaaS (z ang. Software as a Service) - oprogramowanie jako usługa. SaaS to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania elim