REJESTRACJApartnerzy e-integrator »

Polityka prywatności

Właścicielem portalu e-Integrator jest Storio Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce.

 

Szanujemy prawo do prywatności każdego, kto korzysta z naszych Serwisów i Usług. Dlatego powstał ten dokument, który tłumaczy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

STORIO definiuje „Dane prywatne” jako te dane, które w sposób praktyczny i bezpośredni dokonują personalnej identyfikacji osoby. Jakiekolwiek terminy pisane z dużej litery, które nie są zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają swoje znaczenie, czy to w odpowiednich umowach licencyjnych, czy też w Regulaminie świadczenia wybranej usługi. Polityka prywatności STORIO może być aktualizowana i zmieniana w czasie jej obowiązywania. STORIO dostarczy wyraźnej informacji, gdy zasady polityki prywatności zostaną zmienione w stopniu zasadniczym poprzez umieszczenie właściwej informacji o tym fakcie na stronie internetowej STORIO.
Poprzez zarejestrowanie się w Serwisach STORIO Użytkownik zgadza się (1) na spełnienie terminów i warunków Polityki Prywatności (2) że STORIO może wykorzystywać (np. gromadzić, przetwarzać, używać itp.) dane prywatne Użytkownika tak jak jest to opisane w poniższej Polityce Prywatności lub w innych umowach i regulaminach związanych ze świadczonymi Usługami i dostępnymi Serwisami.JAK STORIO UŻYWA INFORMACJI


Dane prywatne


Nie będziemy ani sprzedawać ani przekazywać adresów pocztowych e-mail lub innych informacji uzyskanych od zarejestrowanych Użytkowników do stron trzecich.
Nie będziemy podglądać żadnych plików, które będę kopiowane za pomocą naszych Serwisów i Usług.

Możemy zobaczyć jedynie dane systemowe na temat danego pliku (np. podgląd rozszerzenia plików, ale nie podgląd zawartości plików), aby móc dostarczyć odpowiednie wsparcie techniczne wynikającego z Regulaminu świadczenia danej Usługi.

Użytkownik Serwisów i Usług STORIO zgadza się, że okazjonalnie może otrzymywać wiadomości administracyjne związane z zarządzaniem daną Usługa, czy też Serwisem.

Plik „cookie” oraz bierne gromadzenie danych

STORIO używa plików „cookie”, adresów IP oraz informacji URL, aby udoskonalić dalej Serwisy i Usługi i dostarczyć rozszerzone funkcje dla Użytkowników, gdy tylko będą już dostępne. STORIO używa plików „cookie”, aby zapisać nazwy oglądanych ekranów użytkownika, zapamiętać sesję w przeglądarce i na twardych dyskach Użytkownika i mieć możliwość dostarczenia dobranych właściwie produktów i usług, kiedy one zostaną tylko dostępne.

Adres IP pomagają również w diagnozowaniu problemów naszych serwerów, w administrowaniu naszych Serwisów i tym samym pomagają w dostarczaniu Usług do Użytkowników.

 

 

JAKIE INFORMACJE GROMADZI STORIO


Dane prywatne

W momencie rejestracji w Serwisach STORIO i akceptacji (podpisania) zasad (regulaminu) świadczenia Usługi, Użytkownik przestaje być anonimowy dla STORIO.

Podczas rejestracji w Serwisach STORIO, użytkownik dostarcza Danych prywatnych, które mogą zawierać nazwy firmy, branży, liczby zatrudnionych, numerów telefonów, stanowiska, miasta, kodu pocztowego, nazwiska użytkownika, potwierdzonego adresu pocztowego e-mail i hasła. STORIO może zapisać adres IP użytkownika
w trakcie wysyłania danych z rejestracji.

STORIO może również gromadzić, jako opcja, pewne indywidualne preferencje oraz informacje demograficzne Użytkowników.

Wszelkie informacje gromadzone przez STORIO są używane do celów wewnętrznych związany z dostarczanymi Serwisami i mają jedynie na celu dostarczenie Użytkownikom odpowiedniego poziomu obsługi oraz mają poprawiać jakość Serwisów i Usług. Dostarczone Dane prywatne zaagregowane przez użytkowników mają pozwolić STORIO zrozumieć ich podstawowe zachowania i oczekiwania i doprowadzić do udoskonalenia Serwisów i Usług.

Aby chronić swoje dane o koncie, Użytkownik musi przechowywać bezpiecznie swoje hasło.

Wszyscy Użytkownicy mogą wybrać opcję usunięcia Danych prywatnych z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt ze STORIO, a także skasowanie swojego konta Użytkownika. Użytkownik Serwisów STORIO może również skasować swoje Prywatne dane poprzez wejście do systemu na konto Użytkownika.

STORIO nie gromadzi celowo Danych prywatnych o odwiedzających stronę i Serwisy, których wiek wynosi poniżej 13 lat.

Pliki „cookie” i bierne gromadzenie danych

STORIO automatycznie otrzymuje i zapisuje informacje we własnych logach systemowych na serwerach z przeglądarek użytkowników, które zawierają adresy IP, pliki „cookie” i strony, które zostały wyświetlone.

Użytkownicy powinni być świadomi, że odwiedzając wcześniej inne strony internetowe i wprowadzając tam swoje Dane prywatne do URL’a Użytkownika, że STORIO nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami. Wskutek tego niektóre informacje mogą być automatycznie dostępne dla STORIO.

Odnośniki do stron trzecich

Strona internetowa STORIO może zawierać donośniki (linki) do innych stron, które nie są pod kontrolą STORIO. Te strony internetowe mogą posiadać własne polityki prywatności. Użytkownik powinien sprawdzić zasady polityki prywatności tych stron przed ich odwiedzeniem. STORIO nie posiada żadnej odpowiedzialności za strony internetowe, do których istnieją odnośniki na stronie internetowej STORIO, a STORIO podaje je jedynie dla wygody odnalezienia szukanej informacji własnych odwiedzających.

 

 

UJAWNIENIE DANYCH PRYWATNYCH


Stosowanie prawa, Wezwanie do sądu

STORIO może udostępnić Dane prywatne zgromadzone i przechowywane przez STORIO, z powiadomieniem lub bez (a) gdy jest to wymagane przez sąd lub nakaz sądowy lub pozew administracyjny, (b) gdy jest to wymagane przez prawo, (c) za wyłącznym uznaniem STORIO, gdzie zachodzi konieczność ochrony bezpieczeństwa, czy to indywidualnego, czy też publicznego lub należy uniemożliwić naruszenia zapisów z Umowy Użytkownika lub praw STORIO lub innych stron trzecich.

Zmiana własności

W przypadku zmiany własności lub bezpośredniego połączenia lub akwizycji z innym podmiotem, STORIO zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszystkich informacji o Użytkowniku, w tym również Danych prywatnych, do odrębnego podmiotu. STORIO dołoży wszelkich starań, żeby powiadomić Użytkownika (poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz poprzez wysłanie poczty email na adres wpisany podczas rejestracji) o fakcie zmiany własności, połączeniu, czy też akwizycji aktywów STORIO z innym stronami trzecimi, a Użytkownik będzie mógł zmienić swoje informacje z rejestracji w tym czasie.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO


STORIO używa standardowych metod branżowych w celu ochrony przeciwko utracie, niewłaściwemu użyciu i zmianie informacji, w której jest posiadaniu. Chociaż STORIO zrobi wszystko w dobrej wierze, żeby gromadzone informacje był przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie, to jednak STORIO nie może gwarantować 100% ochrony. Dlatego też, podczas gdy są przedsięwzięte wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia spójności i bezpieczeństwa sieci i systemów, to STORIO nie może gwarantować, że metody zabezpieczania wystarczą przed stronami trzecimi (hackerami), którzy mogą próbować pozyskać informacje z Serwisów STORIO.

 

 

AKTUALIZACJA LUB USUNIĘCIE INFORMACJI


Użytkownik może w dowolnym czasie dokonać korekty, zmiany lub poprawki informacji, które przesłał do STORIO poprzez zmianę aktualizację konta na stronie STORIO.
Jeśli konto Użytkownika zostanie skasowane, to jego Dane prywatne mogą być nadal przechowywane w archiwum STORIO lub wśród danych kopii zapasowej.

 

 

UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO POLITYKI PRYWATNOŚCI


Jeśli Użytkownik jest w sporze lub ma skargę co do Polityki Prywatności STORIO, to uprzejmie prosimy najpierw o próbę rozwiązania tej sprawy bezpośrednio ze STORIO poprzez wysłanie poczty na adres e-mail: prywatnosc@e-integrator.pl

 

 

KONTAKT ZE STORIO


Użytkownicy z pytaniami związanymi z Polityką Prywatności i wszystkimi powyższymi sformułowania mogą kontaktować się ze STORIO na następującej sposoby:

Adres e-mail: prywatnosc@e-integrator.pl

 

Adres pocztowy:

Storio Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 1
32-020 Wieliczka

 

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI


STORIO ma wyłączone, swobodne prawo do zmian, poprawek i modyfikacji Polityki Prywatności, innych zasad oraz umów w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Ogłoszenie tych zmian, poprawek i modyfikacji polityki będzie opublikowane na stronach internetowych STORIO. Użytkownik, który będzie kontynuował korzystanie z Serwisów i Usług, potwierdza w ten sposób zgodę na takie zmiany.

 

 

SŁOWNIK POJĘĆ


Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji, a ich jedynym celem jest przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie:

 

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • URL użytkownika - ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie. Ten format adresowania służy do identyfikowania zasobów dostępnych w Internecie w tym np. danych o użytkowniku.


REJESTRACJA LUB KORZYSTANIE Z SERWISÓW STORIO OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA POWYŻSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

 


Data opublikowania: 31 maj 2010

Aktualnościwszystkie »

    Na stronie www.storio.pl można znaleźć ciekawy artykuł na temat pt.:   Rozwiązania z zakresu systemów bezpieczeństwa IT oparte o model przetwarzania w chmurze     Zachęcamy do przeczytania!   więcej »

  21-go czerwca 2011 roku w Poznaniu w hotelu TOPAZ odbyła się konferencja, na której przedstawiliśmy usługi dostępne na platformie e-Integrator z zakresu backupu online - Storio MozyPro oraz bezpieczeństwa sieci - Fortine więcej »